Back to top
Cover of Prophecy and Blessing

Prophecy and Blessing

Seumas was a founding member of Wicked Celts, who were active in the mid 1990s in Seattle. Christine Traxler has continued to collaborate with Seumas on many projects including his first solo CD, Baile Ard.

Track List: 
Triùir Bana Ghaidheal Uasal / Farewell to Erin
Tionndaidh d'Aodann Bhuam
Seanduine Dóite / Morrison's Jig / Ciamar a nì mi an dannsa dìreach?
Follow me up to Carlow / Rocky Road to Dublin / Union Reel
Faca Sibh Raghaill na Ailein / Dòmhnaill Antaidh / Faistneachd agus Beannachd do na Gaidheil / Latha Siubhal Beinne Dhomh
Lexie MacAskill / Rakish Paddy
Gerald's Lament
Over the Ocean / Star above the Garter / The Moon and Seven Stars
Oran do MhacLeòid Dhùn Bheagain
Nuair Bha Mi Og
Soraidh Carmen le Siàtal / Jimmy Ward's / Earl's Chair
Gràdh Geal mo Chridhe
Gravel Walk / High Reel
Bana Ghaidheal
Black Jack Davies / Charlie Lennon's / Ale is Dear / Road to Linton
The Traveler / Monaghan's Twig / Bodhrán solo / Tom Billy's